Policy för Lidingö TK gällande seriespelet inomhus

Denna policy gäller för seriespelet inomhus för dam respektive herrlagens veteranserie. Policyn omfattar ej juniorlag eller elitlagen.

 

Syfte:
Det skall vara klart och tydligt hur uttagningen till seriespelet går till samt vilka krav klubben ställer på deltagarna. Uttagningen av laget skall vara rättvis och transparent och alla klubbmedlemmar som så önskar skall ha möjligheten att vara aktuella för att tas ut till ett seriespelslag.

 

Mål:
Klubbens mål med seriespelet:

 • Att bygga Lidingö TK:s varumärke som landets näst största tennisklubb
 • Att alltid ställa upp med bästa möjliga lag
 • Att så många lag som möjligt ska vinna sin respektive serie

 

Antal lag i seriespelet:
Lidingö TK ställer upp med ett lag per åldersgrupp i respektive dam/herr enligt följande:

 

Damer: Herrar:
D40 H35
D50 H45
D60 H55
D65 H65
H70
H75

 

Uttagning:
Laguttagningen sker enligt några olika steg:

1: Intresseanmälan för att delta i seriespel mailas in till: kansli@lidingotk.se. I mailet anges namn, personnummer samt vilket lag man vill vara med i. Klubben meddelar via hemsidan samt nyhetsbrev när sista dag för ansökan är.
2: Alla spelare som skickat intresseanmälan bedöms av en eller flera tränare från Lidingö TK utifrån följande kriterier:

 • Resultat i BHS
 • Resultat i externa tävlingar
 • Provspelning med tränare/li>

3. Efter tränares bedömning tas respektive lag ut i samråd med sportchefen. Ambitionen är att ha max 6 spelare i varje lag. Klubben utser en lagledare inom varje lag.

 

Klubbens krav på de som deltar i seriespelet:
Om man blivit uttagen att vara med i ett av klubbens lag så gäller följande:

 • Varje spelare måste se till att ha en licens samt att man officiellt representerar Lidingö TK
 • Alla spelare förväntas vara tillgängliga för alla lagets matcher så att bästa möjliga lag alltid kan tas ut
 • Alla spelare skall använda Lidingö TK:s matchställ.
 • Alla spelare ska vid alla lägen, både på och utanför banan, leva upp till Lidingö TK:s värdegrunder.
 • De spelare som bryter mot ovanstående regler riskerar att uteslutas ur laget.