Lidingö Tennisklubb har under ett flertal år, gemensamt med Lidingö kommun, Lidingö Fotbollsklubb och Lidingö Friidrottsförening, arbetat för att utveckla idrottsområdet kring Lidingövallen. Enligt detaljplanen är detta område klassificerat som ”idrottsområde”.

Klubben har idag drygt 2 300 medlemmar. 900 barn och ungdomar deltar i klubbens organiserade juniorverksamhet och 470 vuxna deltar i vuxenkurser, gruppspel och trivselspel. Vi har cirka 400 barn och 100 vuxna som står i kö för att få börja spela tennis i organiserad form. Eftersom efterfrågan att få spela tennis är så stor, har klubben under flera år velat bygga fler inomhusbanor.

Klubben kommer i byggprojektet även att satsa på att tillgänglighetsanpassa hela tennishallen, med installation av hiss, breddade dörröppningar, ramper, handikapptoaletter etc. På så vis kan vi därmed också erbjuda tennis för funktionsnedsatta, såsom rullstolstennis.

Finansieringen av ut- och ombyggnationen av tennishallen sker främst genom lån för vilka klubben erhållit kommunal borgen. Klubben har även erhållit ett bidrag från Riksidrottsförbundet i syfte att täcka en del av byggkostnaden.

Den utbyggda delen av vår tennishall är formgiven av DinellJohansson Arkitekter, vilka också formgivit läktaren för Lidingö Fotbollsklubb. Fotbollsläktaren har vunnit flera internationella arkitektpriser. Vår förhoppning är att vi med ett gemensamt formspråk mellan tennishall och fotbollsläktare, ska binda ihop Lidingövallenområdet ur ett estetiskt perspektiv.

Förseningar i byggprocessen

Tisdag 13 augusti, 2019

Vi har idag varit tvungna att häva avtalet med vår entreprenör FBP Bygg och Produktion AB. De huvudsakliga anledningarna är.:

  – De har inte kunnat färdigställa bygget i tid, och kan inte presentera en tidplan på när det kan vara klart.

– De har inte betalat sina underentreprenörer för utfört arbete.

– De har inte arbetat i hallen sedan åtminstone måndag den 5:e augusti.

Ovan anledningar, samt flera till, gör det uppenbart att FBP inte har de ekonomiska resurserna för att färdigställa bygget, och vi har därför inget annat val än att häva avtalet.

Så, vad får det för konsekvenser?

Framåt kommer vi att färdigställa den nya hallen i egen regi med hjälp av det företag, Ramböll, som hjälp oss sedan byggstart. Vi utökar deras ansvar, från halvtid, till full tid med ansvar för driften av projektet. Vi hoppas kunna behålla de underentreprenörer som hittills varit involverade så att vi inte tappar för mycket fart. Vi ska se till att få till en nystart så fort som möjligt med massor av resurser som färdigställer hallen.

Som ni säkert förstår så innebär detta att det blir ytterligare förseningar innan den nya hallen är klar, men vi hoppas ha allting på plats till årsskiftet.

Under tiden arbetar vi för närvarande med en temporär lösning som skulle innebära att vi ändå kan genomföra organiserad verksamhet i den nya hallen på temporära banor. Mer information om detta kommer i separat informationsbrev inom kort.

Vi förstår att många av er kommer bli besvikna över att hallen inte är klar än, och vi i styrelsen delar såklart den frustrationen med er alla. Målet har hela tiden varit att ha en färdig tillbyggnad till terminsstart i augusti i år. Vi jobbar dock oförtrutet på med all vår energi så att vi skall bli klara så fort som möjligt. Det är värt att komma ihåg följande:

  – Vi kommer inte att bli klara med utbyggnaden i samarbete med FBP, oavsett vad de lovar.

–  Vi har en ekonomi i balans med bygget, dvs. vi har inte spenderat mer pengar än vad vi fått byggt  för,  vilket  innebär  att  det  finns medel för att färdigställa helt enligt ekonomisk plan.

– Vi skall få en temporär banlösning på plats så att vi kan genomföra organiserad verksamhet ändå.

Vi kommer hålla er alla fortsatt informerade om statusen på byggprojektet, så hoppas vi på att allt blir klart så fort som möjligt.

 

För styrelsens räkning

Andreas Bennetter

Ordförande Lidingö TK

 

Namnsponsor till nya hallen

Tisdag 6 november, 2018

Kommande sommar står vår nya fina tennishall färdig. Hela vår anläggning kommer att få en helt ny framtoning och upplevelse för alla besökare. För rätt företag finns nu möjlighet att bli ”namnsponsor” och därmed namnge vår nya fina tennishall. Möjlighet till exteriör namnexponering och långsiktigt samarbete med Lidingö TK kan erbjudas.

Är du intresserad och vill veta mer, vänligen kontakta Jonas Bergh på jonas_bergh@hotmail.com eller telefon: 0706-793400.

 

 

Entrén flyttas under byggperioden

Fredag 8 juni, 2018

Idag har man stängt igen de öppningar som fanns i det uppsatta staketet för byggområdet, den befintliga entrén har stängts av och markarbete påbörjats. Detta innebär att den provisoriska entrén mellan bana 4 och 5 med  ingång från Lidingövallen nu satts i bruk och kommer att gälla under hela byggtiden.

Du tar dig lättast till den provisoriska ingången via en öppnad grind på kortsidan av hallen där 3 timmarsparkeringen är. Kom i god tid till ditt nästa speltillfälle.

Tack för ditt tålamod och förståelse!

entre

 

Medlemsinformation om bygget

Fredag 25 maj, 2018

 

Bäste medlem,

Som Du märkt så har det inte hänt så mycket rent visuellt sedan byggstarten för tre veckor sedan. Bakom kulisserna så har det däremot jobbats för fullt med att ta itu med en del oförutsedda mindre hinder. Dessa är nu under kontroll och inom kort kommer det att sättas ny fart utanför hallen, så håll ut!

Tack på ”forehand”

Peter Hjort med personal

 

 

Information gällande tillbyggnaden

Torsdag 10 maj, 2018

 

Vi har nu glädjen att meddela att projektet med vår nya tillbyggnad är igång. Detta känns fantastiskt då vi väntat under flera år på att få erbjuda befintliga medlemmar och Lidingöborna möjligheten till att få spela mer tennis.
Under detta byggnadsår ber vi alla om överseende med de olägenheter som ett bygge av denna storlek medför. Vi kommer dock att kunna erbjuda samma verksamhet och utbud som vanligt under byggperioden men tvingas till vissa justeringar rent logistiskt som kan uppfattas som obekväma för våra spelare. Men om vi tillsammans hjälps åt med att hålla en positiv anda och ser till vad detta kommer att medföra när allt är klart, så tror och hoppas vi att alla har överseende med detta!

 

 • Inom kort kommer nuvarande entré att stängas av och en provisorisk entré byggsmed ingång från Lidingövallen
  mellan bana 4 och 5.
 • Parkering sker lättast längs med Lidingövallen då vissa parkeringar nära hallen kommer att stängas av p.g.a. byggtrafik.
 • Bana 3 kommer att bli 1 m kortare bakom ena baslinjen, där en provisorisk gång kommer anordnas för att ta sig upp till
  shop och café.
 • Vi kommer att göra vårt absolut bästa för att få dig som medlem nöjd och glad samt kontinuerligt informera om vad
  som händer och sker under byggperioden.

 

Följande kanaler kommer att användas för information:

 

 • Hemsida
 • Facebook
 • Instagram
 • Medlemsutskick
 • Infotavla vid den provisoriska entrén

 

Tack på ”forehand”
Peter Hjort med personal

 

FBP Bygg & Produktion AB bygger vår nya hall

Onsdag 18 april, 2018

 

byggdeal2_small
Ordförande Andreas Bennetter och Thomas Larsson, VD för FBP Bygg & Produktion.

 

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge brukar det heta, och så har det verkligen varit när det gäller utbyggnaden av vår fina tennishall.

Därför är det extra fantastisk roligt att få meddela att vi nu har skrivit avtal med en entreprenör som  skall bygga till två stycken inomhusbanor åt oss. Företaget som vi valt heter FBP Bygg & Produktion AB, och är ett välrenommerat byggbolag med en gedigen erfarenhet.

Nu kommer ni snart att märka att det händer saker runt om hallen, vi räknar med att ta första spadtaget om cirka en månad. Först måste vi ha uppstartsmöten med kommunen och få deras godkännande till att starta upp allt.

Som ni säkert förstår kommer byggnationen innebära en hel del förändringar för oss alla under cirka ett års tid, bland annat kommer det bli en temporär ingång samt en massa avspärrningar runt om hallen där byggnation skall ske.

Ni kommer alla få löpande information under hela byggtiden så att allt skall gå så smidigt som möjligt både för alla medlemmar, men också för byggarna.

 

Styrelsen för Lidingö TK

 

Vill du bli vår namnsponsor?

Onsdag 25 oktober, 2017

Vi söker nu ett företag som vill bli vår ”namnsponsor”, och därmed namnge vår nya fina tennishall.

Är du intresserad och vill veta mer, vänligen kontakta Jonas Bergh på jonas_bergh@hotmail.com

eller telefon: 0706-793400.

Du kan också läsa mer här.

 

Information om bygget av ny hall

Måndag 9 september, 2017

 

Kära medlemmar,

 

Vi hoppas att sommaren varit bra och att ni alla haft en skön semester med mycket tennis.

Ni undrar säkert vad statusen är beträffande utbyggnaden av hallen, och den får ni här:

Efter att ha fått bygglov och budget klart har styrelsen under våren arbetat med att hitta en byggfirma som kan hantera hela utbyggnadsprojektet i enlighet med den kalkyl som Sigma hjälpt oss att ta fram.

Tyvärr visade det sig att verkligheten är tuffare än vad Sigmas kalkyler visade, på grund av en överhettad byggmarknad. Av de 7 anbud vi fick in var det bara ett som matchade vår budget på 24 miljoner, nästföljande låg på 30 miljoner. Efter noggranna och djupgående analyser och diskussioner med anbudsgivaren stod det tyvärr klart att det var alldels för osäkert ekonomiskt för klubben att anlita den firman.

Som läget är just nu saknar vi således 6 miljoner kronor för att kunna bygga ut.

Ger vi upp? Absolut inte! Vi vill fortfarande tro att vi kan få ihop de pengar vi behöver för att kunna få en större och bättre tennishall, det kommer bara ta lite längre tid än vad vi tänkt oss.

Så, vad händer framåt undrar ni?  Styrelsen kommer under hösten att arbeta intensivt med att hitta donatorer/sponsorer som vill hjälpa oss att förverkliga bygget. Vi har en sponsorgrupp som har många ideér och uppslag som de arbetar med just nu.

Samtidigt tror och hoppas vi att det finns en kraft och vilja hos alla våra medlemmar att bidra till att vi skall få ihop de saknade pengarna. Därför har vi nu öppnat ett donationskonto där alla de som vill kan skänka ett bidrag, anonymt eller inte. Alla bidrag kommer att uppmärksammas.

Alla frågor ni har runt donationer besvaras av vår sportchef Peter Hjort.

SEB konto: 5372 10 56531

BG 746-5917

Swish 123 370 4988

Gällande potentiella hallsponsorer så tveka inte att höra av er till vår sponsorgrupp. Kontaktperson är Jonas Bergh, jonas_bergh@hotmail.com, alt. 0706-793400.

 

Tillsammans ska vi se till att fixa det här!

/Styrelsen för Lidingö Tennisklubb

 

Bygglovet klart

Onsdag 21 december, 2016

 

Idag blir bygglovet giltigt då kommunfullmäktigeprotokollet justeras. Närmast väntar en överklagandeperiod på 3-4 veckor, och vi kommer under tiden att sammankalla till ett startmöte med byggnadsinspektör och kontrollansvarig konsult för att snabba på upphandlingsstarten.

Nedan syns bilder på utbyggnaden som kommer att innefatta en helt ny entré, två nya banor och tillhörande servicedel med
hiss samt kontor.

 

exterior1

Den nya byggnaden placeras framför befintlig entré, och följer samma formspråk som Lidingövallens fotbollsläktare,
då både denna och tennisklubbens utbyggnad ritats av de prisbelönta arkitekterna DinellJohansson.

 

exterior2

Byggnaden sedd från Norra Kungsvägen.

 

Status för utbyggnad

Onsdag 30 november, 2016

 

Kära medlemmar,

 

Som det beslutades på det extrainsatta årsmötet är vi nu igång med projekteringen av en utbyggnad av hallen med två stycken inomhusbanor. Det är mycket som händer bakom kulisserna med att få alla delar på plats.

Styrelsen har också beslutat om att det skall finnas en egen flik på hemsidan där alla våra medlemmar skall kunna följa vad som händer med utbyggnaden, vi är måna om att det skall finnas full transparens i arbetet med att bygga ut. Så fort det finns ny information att delge så kommer den att läggas ut.

 

Nedan följer en sammanfattning av var vi står just nu:

  • Bygglovsansökan är inlämnad till Lidingö Stad. Vi hoppas på ett positivt besked under december månad, men det beror på Lidingö Stads ledtider vid hanteringen av ansökan.

 

  • Under tiden som vi väntar på besked från Lidingö Stad har det utförts visst projekteringsarbete så som geoteknisk undersökning, konstruktionsarbete, ventilation, värmesystem, el, akustik, tillgänglighets analys, trädinventering, parkering och trafikplanering mm.

 

  • Vi håller också på att ta fram ett anbudsunderlag som ger riktlinjer till presumtiva entreprenörer. Detta beräknas vara klart före jul. Underlaget kan sedan snabbt skickas ut när vi fått besked från Lidingö Stad.

 

  • Vi har även haft en beräkningskonsult som hela tiden beräknar totalkostnaden för att säkerhetsställa att alla beslutade åtgärder faller inom vår godkända budget.

 

 

När bygglovsansökan är godkänd kommer vi att lägga ut ritningarna och anbudsunderlaget för den nya hallen. Alla kan på så sätt se hur vår nya hall kommer att bli.

Vi har även påbörjat arbetet med planeringen av upprustningen av vår befintliga hall. Både den befintliga och nya delen skall hålla samma standard och formspråk så att det känns som en hall och inte två separata delar.

Om ni har tankar och förslag på funktioner som ni tycker skall finnas i den nuvarande delen, eller synpunkter generellt, så skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret nedan.

 

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en skön och avkopplande Jul!

/Styrelsen för Lidingö TK

 

Förslag till byggprojektet500

 

skiss_utbyggnad
Skiss över utbyggnad med omnejd