Lidingö Tennisklubb har under ett flertal år, gemensamt med Lidingö kommun, Lidingö Fotbollsklubb och Lidingö Friidrottsförening, arbetat för att utveckla idrottsområdet kring Lidingövallen. Enligt detaljplanen är detta område klassificerat som ”idrottsområde”.

Klubben har idag drygt 2 300 medlemmar. 900 barn och ungdomar deltar i klubbens organiserade juniorverksamhet och 470 vuxna deltar i vuxenkurser, gruppspel och trivselspel. Vi har cirka 400 barn och 100 vuxna som står i kö för att få börja spela tennis i organiserad form. Eftersom efterfrågan att få spela tennis är så stor, har klubben under flera år velat bygga fler inomhusbanor.

Klubben kommer i byggprojektet även att satsa på att tillgänglighetsanpassa hela tennishallen, med installation av hiss, breddade dörröppningar, ramper, handikapptoaletter etc. På så vis kan vi därmed också erbjuda tennis för funktionsnedsatta, såsom rullstolstennis.

Finansieringen av ut- och ombyggnationen av tennishallen sker främst genom lån för vilka klubben erhållit kommunal borgen. Klubben har även erhållit ett bidrag från Riksidrottsförbundet i syfte att täcka en del av byggkostnaden.

Den utbyggda delen av vår tennishall är formgiven av DinellJohansson Arkitekter, vilka också formgivit läktaren för Lidingö Fotbollsklubb. Fotbollsläktaren har vunnit flera internationella arkitektpriser. Vår förhoppning är att vi med ett gemensamt formspråk mellan tennishall och fotbollsläktare, ska binda ihop Lidingövallenområdet ur ett estetiskt perspektiv.

Under 2017 kommer mycket att hända på Lidingövallen! Tennishallen kommer att byggas ut och löparbanan på friidrottsarenan ska renoveras och byggas ut till en fulllängds 400 meters bana. Samtidigt planerar Friidrotten att bygga en ny publikläktare med plats för friidrottens kansli. Även i detta projekt är Lidingö Fotbolls läktarbygge inspiratören.

Vi i Lidingö Tennisklubb är stolta över att få vara en del av idrottsområdet vid Kyrkviken – en central mötesplats på Lidingö för idrottsintresserade barn, ungdomar och vuxna.

Vill du bli vår namnsponsor?

Onsdag 25 oktober, 2017

Vi söker nu ett företag som vill bli vår ”namnsponsor”, och därmed namnge vår nya fina tennishall.

Är du intresserad och vill veta mer, vänligen kontakta Jonas Bergh på jonas_bergh@hotmail.com

eller telefon: 0706-793400.

Du kan också läsa mer här.

 

Information om bygget av ny hall

Måndag 9 september, 2017

 

Kära medlemmar,

 

Vi hoppas att sommaren varit bra och att ni alla haft en skön semester med mycket tennis.

Ni undrar säkert vad statusen är beträffande utbyggnaden av hallen, och den får ni här:

Efter att ha fått bygglov och budget klart har styrelsen under våren arbetat med att hitta en byggfirma som kan hantera hela utbyggnadsprojektet i enlighet med den kalkyl som Sigma hjälpt oss att ta fram.

Tyvärr visade det sig att verkligheten är tuffare än vad Sigmas kalkyler visade, på grund av en överhettad byggmarknad. Av de 7 anbud vi fick in var det bara ett som matchade vår budget på 24 miljoner, nästföljande låg på 30 miljoner. Efter noggranna och djupgående analyser och diskussioner med anbudsgivaren stod det tyvärr klart att det var alldels för osäkert ekonomiskt för klubben att anlita den firman.

Som läget är just nu saknar vi således 6 miljoner kronor för att kunna bygga ut.

Ger vi upp? Absolut inte! Vi vill fortfarande tro att vi kan få ihop de pengar vi behöver för att kunna få en större och bättre tennishall, det kommer bara ta lite längre tid än vad vi tänkt oss.

Så, vad händer framåt undrar ni?  Styrelsen kommer under hösten att arbeta intensivt med att hitta donatorer/sponsorer som vill hjälpa oss att förverkliga bygget. Vi har en sponsorgrupp som har många ideér och uppslag som de arbetar med just nu.

Samtidigt tror och hoppas vi att det finns en kraft och vilja hos alla våra medlemmar att bidra till att vi skall få ihop de saknade pengarna. Därför har vi nu öppnat ett donationskonto där alla de som vill kan skänka ett bidrag, anonymt eller inte. Alla bidrag kommer att uppmärksammas.

Alla frågor ni har runt donationer besvaras av vår sportchef Peter Hjort.

SEB konto: 5372 10 56531

BG 746-5917

Swish 123 370 4988

Gällande potentiella hallsponsorer så tveka inte att höra av er till vår sponsorgrupp. Kontaktperson är Jonas Bergh, jonas_bergh@hotmail.com, alt. 0706-793400.

 

Tillsammans ska vi se till att fixa det här!

/Styrelsen för Lidingö Tennisklubb

 

Bygglovet klart

Onsdag 21 december, 2016

 

Idag blir bygglovet giltigt då kommunfullmäktigeprotokollet justeras. Närmast väntar en överklagandeperiod på 3-4 veckor, och vi kommer under tiden att sammankalla till ett startmöte med byggnadsinspektör och kontrollansvarig konsult för att snabba på upphandlingsstarten.

Nedan syns bilder på utbyggnaden som kommer att innefatta en helt ny entré, två nya banor och tillhörande servicedel med
hiss samt kontor.

 

exterior1

Den nya byggnaden placeras framför befintlig entré, och följer samma formspråk som Lidingövallens fotbollsläktare,
då både denna och tennisklubbens utbyggnad ritats av de prisbelönta arkitekterna DinellJohansson.

 

exterior2

Byggnaden sedd från Norra Kungsvägen.

 

Status för utbyggnad

Onsdag 30 november, 2016

 

Kära medlemmar,

 

Som det beslutades på det extrainsatta årsmötet är vi nu igång med projekteringen av en utbyggnad av hallen med två stycken inomhusbanor. Det är mycket som händer bakom kulisserna med att få alla delar på plats.

Styrelsen har också beslutat om att det skall finnas en egen flik på hemsidan där alla våra medlemmar skall kunna följa vad som händer med utbyggnaden, vi är måna om att det skall finnas full transparens i arbetet med att bygga ut. Så fort det finns ny information att delge så kommer den att läggas ut.

 

Nedan följer en sammanfattning av var vi står just nu:

    • Bygglovsansökan är inlämnad till Lidingö Stad. Vi hoppas på ett positivt besked under december månad, men det beror på Lidingö Stads ledtider vid hanteringen av ansökan.

 

    • Under tiden som vi väntar på besked från Lidingö Stad har det utförts visst projekteringsarbete så som geoteknisk undersökning, konstruktionsarbete, ventilation, värmesystem, el, akustik, tillgänglighets analys, trädinventering, parkering och trafikplanering mm.

 

    • Vi håller också på att ta fram ett anbudsunderlag som ger riktlinjer till presumtiva entreprenörer. Detta beräknas vara klart före jul. Underlaget kan sedan snabbt skickas ut när vi fått besked från Lidingö Stad.

 

    • Vi har även haft en beräkningskonsult som hela tiden beräknar totalkostnaden för att säkerhetsställa att alla beslutade åtgärder faller inom vår godkända budget.

 

 

När bygglovsansökan är godkänd kommer vi att lägga ut ritningarna och anbudsunderlaget för den nya hallen. Alla kan på så sätt se hur vår nya hall kommer att bli.

Vi har även påbörjat arbetet med planeringen av upprustningen av vår befintliga hall. Både den befintliga och nya delen skall hålla samma standard och formspråk så att det känns som en hall och inte två separata delar.

Om ni har tankar och förslag på funktioner som ni tycker skall finnas i den nuvarande delen, eller synpunkter generellt, så skicka gärna ett meddelande via kontaktformuläret nedan.

 

Vi vill också passa på att önska alla våra medlemmar en skön och avkopplande Jul!

/Styrelsen för Lidingö TK

 

Förslag till byggprojektet500

 

skiss_utbyggnad
Skiss över utbyggnad med omnejd